Copyright 2019. LELLA SATIE. All Rights Reserved. 

L E L L A  S A T I E

​Writing Credits:     FRIDA KAHLO, one-woman-show 

                                 FATHER, short film

                                 L Not EL, short film

                                 Untitled, short film

Directing Credits: ​ FATHER, short film

                                 Trend Tailors, promo video       

                                 L Not EL, short film

           Untitled, short film